Renoveringsarbeten – BRF Stråhattsfabriken

Vår granne BRF Stråhattsfabriken kommer att renovera sin fasad eftersom de har ett antal hål i den som måste tätas. Arbetet rör fasaden bakom/ovanför vårt cykelställ och barnvagnsförråd så de kommer att täcka dessa tak osv. för att undvika skador.

Företaget Rope Access är entreprenör och de har, enligt utsago, lovat att undvika buller tidigt på morgonen samt att minimera spring på vår innergård så långt det är möjligt.

Jobbet påbörjas den 23e juli och beräknas ta 2 till 3 dagar att slutföra.
Kontakta i första hand styrelsen om du har frågor eller kommentarer, David Ehnborg på Stoft Fastighetsteknik AB, 076-778 29 97 kontaktperson för BRF Stråhattsfabriken.

Styrelsen passar samtidigt på att önska alla en fortsatt trevlig sommar.

 

 

Åker du bort en längre period? Ta gärna hjälp av vänner eller grannar för att undvika att t.ex. en full postlåda signalerar till tjuvar och banditer att du är borta. Kom också ihåg att hålla våra portar stängda och att inte släppa in de som inte hör hemma i huset, speciellt nu på sommaren när vi är så få som är hemma.