Kallelse till föreningsstämma i BRF Kungsholmsgatan 18

Välkommen till 2022 års föreningsstämma i BRF Kungsholmsgatan 18. Stämman kommer att hållas på Hotell Amaranten torsdag den 2a juni 2022 klockan 19:00.

Årsredovisningen delas sedan några år tillbaka inte längre ut i pappersformat till alla medlemmar utan finns tillgänglig som PDF för nedladdning från föreningens hemsida och kan även skickas via mail. Ett mindre antal tryckta exemplar kan komma att finnas vid stämman eller för att dela ut till den som behöver. Årsredovisningen finns i dokumentarkivet på vår websida www.kungsholmsgatan18.se där vår portkod alltid är lösenord. För leverans via email kontakta info@kungsholmsgatan18.se

För de som av någon anledning ej kan eller vill besöka stämman fysiskt finns möjlighet att ge fullmakt till annan medlem att företräda denne. Blankett för fullmakt finns bifogad och även tillgänglig i dokumentarkivet på föreningens hemsida.

Stockholm den 10 maj 2022 Styrelsen Bostadsrättsföreningen Kungsholmsgatan 18 i Stockholm

Städkväll med avstånd eller på egen hand

Det är inte mycket som är som vanligt just nu och vår städkväll kommer också att se lite annorlunda ut i år. Den 27:e maj kommer vi träffas från 17.00 på innergården och dela upp de arbetsuppgifter som finns medan vi håller så gott om avstånd som det går.

Vi kommer ge vår innergård, gemensamma utrymmen och källaren lite uppmärksamhet denna vår. Vet du om något som borde fixas? Tipsa oss i styrelsen via mail eller med en lapp i föreningens brevlåda. Vi planerar för att en bil kommer köra till återvinningen med det vi städar bort. De som deltar får skicka med mindre saker i mån av plats.

För er som inte har möjlighet att vara med den 27:e eller känner att Corona och COVID-19 gör det olämpligt att delta så är ni välkomna att kontakta oss i styrelsen så kan ni ta hand om någon aktivitet på annan tid.

Vi ses!