Kallelse till föreningsstämma i BRF Kungsholmsgatan 18

Välkommen till 2022 års föreningsstämma i BRF Kungsholmsgatan 18. Stämman kommer att hållas på Hotell Amaranten torsdag den 2a juni 2022 klockan 19:00.

Årsredovisningen delas sedan några år tillbaka inte längre ut i pappersformat till alla medlemmar utan finns tillgänglig som PDF för nedladdning från föreningens hemsida och kan även skickas via mail. Ett mindre antal tryckta exemplar kan komma att finnas vid stämman eller för att dela ut till den som behöver. Årsredovisningen finns i dokumentarkivet på vår websida www.kungsholmsgatan18.se där vår portkod alltid är lösenord. För leverans via email kontakta info@kungsholmsgatan18.se

För de som av någon anledning ej kan eller vill besöka stämman fysiskt finns möjlighet att ge fullmakt till annan medlem att företräda denne. Blankett för fullmakt finns bifogad och även tillgänglig i dokumentarkivet på föreningens hemsida.

Stockholm den 10 maj 2022 Styrelsen Bostadsrättsföreningen Kungsholmsgatan 18 i Stockholm

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.