Välkommen till Bostadsrättsföreningen Kungsholmsgatan 18

Denna website är under uppbyggnad. För dig som söker information du inte hittar här rekommenderar vi att kontakta oss via email tills vidare.

Stadgar och årsredovisningar hittar du i vårt dokumentarkiv.